General Oto

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

 

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GENERAL OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (General Oto) tarafından işletilen https://www.generaloto.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Kurumumuzun önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; 

(1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, 

(2) Çerez Politikası ve 

(3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

***Tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmanız durumunda, sitedeki bazı interaktif özellikleri kullanamayabilirsiniz. Güncel web sitelerinin büyük çoğunluğu, tarayıcı ayarlarınız üzerinden kaydedilen tanımlama bilgilerini kontrol eder. Hangi tanımlama bilgilerinin kaydedildiği ve onları nasıl yönetebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

***Belirli tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek.

General Oto, web sitemizde tanımlama bilgileriyle ilgili tercihlerinizi yönetebilmenizi sağlamaya çalışmaktadır. Aşağıda, web sitelerimizde kaydedilen tanımlama bilgileri, kaydedilme amaçları ve mümkün olduğu durumlarda bunları devre dışı bırakmakla ilgili detaylar aşağıda açıklanmıştır.

Aşağıda, hangi tanımlama bilgilerini neden kullandığımızı görebilirsiniz. Bilgiler düzenli olarak güncellenir ancak herhangi bir uyuşmazlık halinde lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçin.

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.generaloto.com.tr ‘de  yer alan GENERAL OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

BİLGİLERİNİZİN KULLANILMASI

Bilgilerinizi (sizden veya üçüncü taraflardan aldığımız veya ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanma şeklinizden öğrendiğimiz bilgilerinizi) aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanabiliriz:

 • Talep ettiğiniz tüm bilgileri, ürünleri ve hizmetleri sağlamak veya yönetmek,
 • Bizimle iletişime geçtiğinizde sizi tanıyabilmek,
 • Genel idari amaçlar için,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirebilmek,
 • Dolandırıcılık ve kara para aklamayı tespit edebilmek ve önleyebilmek,
 • Analizler yapmak ve müşteri profili çıkarmak
 • İlgilenebileceğiniz diğer ürün ve hizmetleri belirlemek, bu amaçlar doğrultusunda sizinle iletişime geçilmesini kabul etmeniz halinde sizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek (detaylı bilgi için alt kısma bakınız).
 • Web sitemizde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Seçmeniz durumunda hizmetlerimizin interaktif özelliklerinden yararlanmanıza imkan tanımak.
 • Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek
 • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumun Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,
 • Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi – Kurum’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri” dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarabiliriz:

 • Bizden yasal veya idari amaçlar için bilgi sağlamamız istenmişse,
 • Şirketlerimizin, müşterilerimizin veya diğerlerinin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için gerekliyse.
 • Mevcut veya ilerideki yasal işlemler ile ilgili olarak,
 • Şirketlerimiz veya varlıklarımızdan biri veya birden fazlasının satışı sürecinde veya sizinle yapmış olduğumuz müşteri sözleşmesi kapsamında haklarımızı aktarabileceğimiz kişilere,
 • Dolandırıcılık/kaybı önlemek amacıyla örneğin dolandırıcılıkla mücadele kurumlarına.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  https://www.generaloto.com.tr’den ulaşabileceğiniz  Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurularak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 1. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01.09.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik Politikası Kurum’un internet sitesinde (https://www.generaloto.com.tr ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Bilgilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun olarak işleme alınmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacağız. Ancak unutulmamalıdır ki; internet aracılığıyla bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapacağız ancak verilerinizin sitemize güvenli aktarımını garanti edemiyoruz; her türlü aktarımın riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra izinsiz erişimi önlemek için sıkı prosedürler ve güvenlik özellikleri kullanılacaktır.

Veri tabanımızda hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenmek, yanlış olan verilerinizin düzeltmek ve sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etmek için +90 212 280 25 25 ’yi sabit hatlardan ücretsiz arayabilir, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.generaloto.com.tr ‘de yer alan  Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp